Marcin Stachowicz
Ponad 11 lat doświadczenia w branży reklamowej, wspieranie procesów identyfikacji
marki, klarownej komunikacji oraz intuicyjnej nawigacji pomogło mi prężnie rozwijać się
zarówno w agencjach kreatywnych, jak i pracując po stronie Klienta.

Aktywnie uczestniczę w procesach transformacji marki, zarówno koordynując działania
wewnątrz zespołu, jak i przyczyniając się poprzez prototypowanie, testowanie i
projektowanie rozwiązań.

W moim portfolio znajdują się takie firmy jak: Mars, LG, 3M, Universal Channel, IKEA,
Dar Natury, Nestlé Waters, Aviva, T-Mobile, Neonet i inne. Ostatnim miejscem pracy jest
Neonet, gdzie zajmuję stanowisko dyrektora UX/UI.

Do największych dotychczasowych sukcesów zaliczyłbym zaprojektowanie i
doprowadzenie do wdrożenia nowych stron głównych dla dwóch dużych spółek:
T-Mobile i Neonet. Jest dowód zaufania w podejmowanie przeze mnie dobrych decyzji
projektowych, ponieważ strona główna jest nie tylko narzędziem pozyskiwania ruchu, ale
również wizytówką firmy.